Jihočeský kalendář akcí - kultura, koncerty, zábava, sport, ubytování

Jih Noviny

JIHOČESKÝKALENDÁŘAKCÍ

Čechomoří / český sen

31.10.2017

Čechomoří / český sen

Janek Lesák a kol.

Premiéra 28. října 2017 od 18:30 h v Malém divadle

V sobotu 28. října 2017 uvede soubor Malého divadla svoji první premiéru sezóny 2017/18 s názvem Čechomoří. Režisér Janek Lesák se v ní se svým týmem zabývá českými sny.

 

Autorskou inscenací Janka Lesáka zahájí Malé divadlo cyklus „Český rok". „V rámci tohoto cyklu vznikne v průběhu sezón 2017/18 a 2018/19 několik inscenací, kterými plánujeme připomenout blížící se významné výročí 100 let naší republiky,“ vysvětluje umělecký šéf souboru Malého divadla Petr Hašek. Dále dodává: „Čechomoří je určeno publiku od 13 let a premiéru bude mít v den 99. výročí založení Československé republiky.“

 

Celá tato nová inscenace Malého divadla je o snech.  Autor a režisér Janek Lesák upřesňuje: „Na začátku každého velkého vynálezu, objevu nebo zážitku byl sen - sen o létání, sen o samostatné české zemi, sen o vlastní poličce nad ledničkou. A možná že ty sny jsou důležitější, než ty samotné vynálezy, protože vytvářejí podhoubí, ze kterého může vyrůst spousta různých věcí - příběhy, lásky, hrdinské činy, záleží jenom na tom, po čem toužíte. A nejvíc ze všeho je to o jednom velkém snu profesora Karla Žlábka.“

 

Karel Žlábek byl právník a vysokoškolský profesor, který se narodil v roce 1900. V roce 1975 podal Československé republice zlepšovací návrh na výstavbu podzemního železničního tunelu z Českých Budějovic na Jadran. Konečná stanice by byla v přístavu na umělém ostrově Adriaport, který by byl navršen na pobřeží z materiálu vytěženého při hloubení tunelu. Podle plánů měl být tunel dokončený v roce 2020 - už za dva roky jsme tak mohli mít možnost dostat se z Budějovic k moři za dvě hodiny. 

 

Pozvání na premiéru přijal historik v oboru dopravy, pamětník a obdivovatel Karla Žlábka Ing. Jan Tůma. Díky němu tak budeme mít na premiéře originál Žlábkova projektu a diváci se na něj budou moci obrátit s případnými datazy. Ing. Tůmovi patří speciální poděkování nejen za zapůjčení projektu, ale také za dlouhodobou odbornou konzultaci, bez které by inscenace nikdy nemohla vzniknout.

 

Ke spolupráci na inscenaci přizvali režisér Janek Lesák a dramaturgyně Natálie Preslová scénografa du Němečka, který měl nelehký úkol dostat na jeviště Malého divadla moře.  Scénu navrhnul podle originálních plánů a vizualizací prof. Žlábka. Autorem hudby je Jan Čtvrtník, účinkují členové souboru Malého divadla Dana Ibragimová, Terezie Jelínková, Jan Kaštovský a Lucie Valenová.

 

Příprava inscenace byla tentokrát poznamenána stavebními úpravami, které v budově Malého divadla v Hradební ulici probíhaly od června letošního roku. Inscenátoři a herci tak při zkouškách využívali především v prostory Jihočeského divadla, nejvíce Studiovou scénu Na Půdě.

K renovaci stávajících prostor se vedení Jihočeského divadla rozhodlo z důvodu nevyhovujícího až havarijního technického stavu budovy. Bylo nutné vyměnit podlahy v šatnách a dílně Malého divadla, provést protipožární opatření ve zkušebně a dalších prostorách. Došlo také k úpravám sálu, kde byla instalována nová elevace a konstrukce sloužící k zavěšení světel.  Celkově se jednalo o investici ve výši cca 1.400 tis. Kč a další stavební úpravy a opravy související s rekonstrukcí za 150 tis. Kč.

 

Anotace:

 „To je ta země zaslíbená, zvěře i ptáků plná, medem oplývající. Jenom toho moře je škoda.”
praotec Č
ech

V roce 1975 podal Ing. Karel Žlábek zlepšovací návrh v podobě do detailů propracovaného projektu rychlostní železnice, která by podzemním tunelem spojovala České Budějovice s Jadranem. Tunel by ústil na umělém mořském ostrově Adriaport vybudovaném z materiálu vykopaného hloubením tunelu. Ostrov se měl stát majetkem československého státu.

 

Inscenační tým:

Režie / Janek Lesák

Scéna / da Němeček

Hudba / Jan Čtvrtník

Dramaturgie / Natálie Preslová

Hrají:

Dana Ibragimová

Terezie Jelínková

Jan Kaštovský

Lucie Valenová

 

*****

Prof. JUDr. Ing. Karel Žlábek se narodil 12. 8. 1900 v Čanovicích u Slaného. Byl komerčním právníkem a vysokoškolským profesorem. Krátce po druhé světové válce působil na Vysoké škole obchodní a na ČVUT v Praze. Projekt tehdy Evropě chybějícího severo-jižního železničního spojení podal pětasedmdesátiletý profesor s doktorátem uděleným Univerzitou v Zurichu jako zlepšovací návrh. Zemřel 16. dubna 1984 a je pochován na historickém pražském hřbitově na Malvazinkách

 

„Myšlenka nahradit přirozený chybějící styk s mořem spojením tunelovým, samostatným a nezávislým na jinak možných rušivých vlivech, je překvapivě orignální a pro hospodářský význam Republiky nesmírně významná. Není utopií a je moderní technikou bezpečně proveditelná, a to i z hlediska investičního a co do trvání stavby.”

Stanislav Bechyně, stavební inženýr a zakladatel betonového stavitelství

 

 

 

      Jihočeský kalendář akcí

      Generální partner

O nás