Jihočeský kalendář akcí - kultura, koncerty, zábava, sport, ubytování

Akce s Budvarem

JIHOČESKÝKALENDÁŘAKCÍ

Hrady a Zámky jižních Čech

18.10.2017

Hrady a Zámky jižních Čech

 

Jižní Čechy nabízejí mnoho příležitostí pro milovníky historie, ale i pro každého, kdo se chce přenést do doby našich předků a obdivovat tyto historické stavby a památky. Vždy si při prohlídkách těchto pamětihodností klademe otázky, jak zde žili a jak mohli v dávných dobách takové stavby vůbec postavit. Když neměli ještě technologie a mechanizaci jako dnes a používali pouze holé ruce a základní stavební materiál. Přesto dokázali vytvořit nádherné stavby na jedné straně odolné napadení nepřítele a na druhé plné krásné architektury a umění (malby, fresky, obrazy, apod.)

 V jižních Čechách je více jak 60 hradů a zámků, které čekají na Vaši návštěvu.

Hrad a Zámek Český Krumlov

Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je situován na protáhlém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Hrad a zámek se hrdě tyčí nad drobnou renesanční a barokní měšťanskou architekturou přilehlého města. Město s velebně působícím kostelem svatého Víta spolu s komplexem hradu a zámku tvoří jedinečnou dominantu celého okolí. Jako drahocená perla je město Český Krumlov uloženo v kotlině obehnané masívem Blanského lesa na severu a zvlněným terénem šumavského předhůří na jihu a západě. Zámecký areál zahrnuje na 40 budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, a na 11 hektarů zámecké zahrady, čímž se řadí mezi nejrozsáhlejší středoevropské zámecké komplexy.

Více na:  http://www.jihoceskykalendar.cz/cs/show/place/120/hrad-a-zamek-cesky-krumlov

Zámek Hluboká

Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. V držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů. Mezi významné patřili např. Pernštejnové, kteří založili v roce 1490 nedaleký rybník Bezdrev, rozlohou druhý největší v Čechách. Významný šlechtický rod pánů z Hradce zakoupil hlubocké panství v roce 1561.

Více na: http://www.jihoceskykalendar.cz/cs/show/place/121/zamek-hluboka

Zámek Červená Lhota

Stavba červenolhotského zámku ve svém jádru skrývá zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530 a byla dále několikrát upravena. Zámecké interiéry prvního patra mají dispozici z 80. let 17. století. Představují dnes autentickou podobu šlechtického bytu posledních majitelů z doby kolem roku 1910.

Hrad Rožmberk

Hrad pocházející z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, 
předchůdců jednoho z nejvýznamnějších
českých šlechtických rodů - Rožmberků. Jedná se o komplex původně dvou rožmberských hradů tvz. Dolní hrad a Horní hrad, z něhož se zachovala pouze kamenná hláska zvaná Jakobínka. Horní část byla později upravena na letní šlechtické sídlo.

Více na: http://www.jihoceskykalendar.cz/cs/show/place/123/hrad-rozmberk

Zámek Třeboň

Renesanční zámek stojí na jihozápadní straně historického centra města. V těchto místech dříve stával panský dvorec, později přestavěný na kamenný hrádek, poprvé zmiňovaný roku 1374.

Více na:http://www.zamek-trebon.eu

Zámek Tábor

V letech 1352-1371 patřily Měšice Oldřichovi Sezimovi z Ústí. Roku 1545 poslavil Prokop z Hejlovce v obci renesanční tvrz, kterou Jan Josef Carreto hrabě z Millesima přestavěl roku 1699 na barokní zámek. Současným majitelem zámku je Dr. Jan Nepomuk Berwid-Buquoy, který jej zrekonstruoval a zpřístupnil veřejnosti.

Více na: http://www.taborcz.eu/barokni-zamek-tabor-mesice/os-1555

Hrad Strakonice

Jak vypadal středověký strakonický hrad se můžeme jen domnívat, ale určitě víme, že se o něm zmiňuje listina Václava I. v roce 1235 poprvé a nezpochybnitelně. Jeden ze svědků Bavor zde v té době již musel mít opevněné sídlo, protože doplnil jméno přídomkem ze Strakonic. Podobu hradu v polovině 13. století přibližuje další dochovaná listina z roku 1243, v níž Bavor ze Strakonic daruje rytířům řádu sv.

Více na: http://www.hradstrakonice.cz/hrad/

Zámek Jindřichův Hradec

Areál Jindřichohradeckého hradu a zámku, který se během staletí rozrostl do plochy dnešních tří a půl hektarů má své počátky na místě staršího slovanského hradiště, vzniklého v 10. století na skalnatém ostrohu nad soutokem řeky Nežárky a Hamerského potoka. Mělký údolní zářez potoka byl již v nejstarší době využit pro uměle přehrazenou vodní nádrž – pozdější rybník Vajgar, sloužící k obraně této důležité pevnosti. 

Více na: http://www.jihoceskykalendar.cz/cs/show/place/126/hrad-a-zamek-jindrichuv-hradec

Zámek Orlík

První  písemné zmínky o Orlíku pocházejí z let 1230-1251,z doby vlády Václava I., kdy je v archivních zprávách zmiňováno clo na Vltavě u Orlíka, který byl v té době jen dřevěným hrádkem, postaveným na strmé skále jako orlí hnízdo /odtud nejspíše název/, další zprávy z let 1287-88 dokazují, že Orlík patřil ke královským državám Václava II. /správcem země byl tehdy za nezletilého panovníka Záviš z Falknštejna/ - jako půrkrabí na Orlíku je v v té době uváděn Zdislav ze Šternberka.

Více na: http://www.jihoceskykalendar.cz/cs/show/place/125/zamek-orlik

Hrad Zvíkov

Historie hradu Zvíkova je od počátku spjata s královským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. (1197-1230), který roku 1226 vyměnil tzv. oujezd Oslovský, patřící do majetku kláštera v Doksanech, za šest jiných vesnic. Získal tak do vlastnictví i skalnatý ostroh, na kterém byl hrad vybudován. Zvíkov patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury.

Více na: http://www.jihoceskykalendar.cz/cs/show/place/124/hrad-zvikov

Zámek Blatná

Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně mezi stavebné-historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu u nás. Svou dlouhou historií, svébytnou architekturou ve vzácné dochovaném prostředí parků a vodních ploch i současným stavem se řadí ke klenotům mezi českými hradními komplexy. Vedle Švihová a Červené Lhoty je jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel na našem území.  Stavebně historický vývoj učinil z tohoto objektu svérázný dokument o uměleckých slozích minulých staletí, a protože se během svého vývoje nacházel převážně v držení významných šlechtických rodů, byla Blatná místem, kde se rodily a přetvářely dějiny naší země.

Více na: http://www.jihoceskykalendar.cz/cs/show/place/107/zamek-blatna

Zámek Bechyně

 Z původního hradu 13. století, který stál v jižní části skalnatého ostrohu, se nezachovaly téměř žádné stavební pozůstatky. Také z pozdně gotických přestaveb hradu a pevnostního systému města se zachovalo pouze torzo. Úpravám nejdéle odolala dvě křídla hradu (východní a západní), vystavěná podél úzkého dvora. Na tyto stavby navazovalo na severu příčné křídlo s rozsáhlou místností. V jižní části bylo nádvoří uzavřeno čtvrtým křídlem. V severovýchodním rohu východního křídla stála velká hranolovitá věž, chránící obytný prostor hradu.

Více na: http://www.mestobechyne.cz/cz/turistika/pametihodnosti/zamek-bechyne/

Nebo: http://www.panstvi-bechyne.cz/zamek/

Vítkův Hrádek

Zřícenina nejvýše položeného hradu v Čechách se nachází na Svatotomášském pohoří při staré zemské hranici v nadmořské výšce 1053 metrů, kudy prochází hlavní evropské rozvodí.
     Hrad Vítkův Hrádek (Vítkův Kámen, Wittinghausen) byl založen v polovině 13. století Vítkem z Krumlova jako správní a obranné středisko nově osídlené oblasti. Svým rozsahem nepatřil k velkým hradním stavbám.

Hrad Dívčí Kámen

Zřícenina hradu Dívčí Kámen ztělesňuje harmonii historie a přírody. 
Monumentální romantickou zříceninu hradu Dívčí Kámen najdete na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov.

Více na: http://www.jihoceskykalendar.cz/cs/show/place/122/hrad-divci-kamen

Zámek Dačice

Nový zámek v Dačicích byl postaven koncem 16. století v renesančním slohu, později byl upraven barokně a v první polovině 19. století klasicistně. Prohlídková trasa vás zavede do reprezentačních sálů v přízemí, skrze halu s unikátním klasicistním samonosným schodištěm vstoupíte do obytných interiérů prvního patra včetně známé zámecké knihovny.

 

Hrad Bílkov

 K nejstarším známým rodům na jihozápadní Moravě patří i rod Ranožírovců s erbem jednoho jeleního parohu. Nejvýznamnějším z tohoto rodu byl Smil, později nazývaný z Bílkova.
    Ve 30. nebo 40. letech 13. století se Smil a jeho bratři (Jaroš, Markvart, Ratibor a snad i Ranožír) velmi často pohybovali v okolí krále Václava I. a jeho syna Přemysla Otakara II. Smil také krále doprovázel v letech 1254-1255 na křížovou výpravu do východních Prus a v letech 1276-1278 byl mezi královými vyslanci, kteří vyjednávali ve Vídni druhou mírovou smlouvu s Rudolfem Habsburským.

Více na: http://www.bilkov.cz/historie

Hrad Helfenburk

Uprostřed lesů na hoře Malošíně vzdálené asi necelých pět kilometrů od městečka Bavorova,  se  vypínají rozsáhlé  zbytky  gotického hradu.  Hrad  byl  založen čtyřmi bratry z Rožmberka v II. polovině 14.století. Zakládací listinu datovanou 21.května roku 1355 potvrdil dokonce i samotný císař Karel IV. Od samého počátku svého vzniku plnil hrad Helfenburk, jak jej nazvali jeho zakladatelé, důležitou správní a vojenskou službu osadám a městečkům na Zlaté Stezce,  jak se nazývala tato důležitá obchodní cestu vedoucí z Pasova do české kotliny.

Zámek Jemčina

Původní hřebčinec nechal postavit hrabě Jan Jáchym Slavata, 1673 . Po vymření rodu Slavatů po meči získává Hradecké panství v roce 1691 Heřman Jakub Černín a s ním i hřebčinec na Jemčině. V dalších letech Černínové nechali přistavět k hřebčinci lovecký zámeček, jehož výstavba byla zahájena roku 1747.   Přímo v zámku došlo k vystavení nové kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Kaple je 19 m vysoká a svou freskovou výzdobou představuje nejcennější část zámku. Z roku 1772 pochází dvě sochy sv. Šebestiána a sv. Thecly u příjezdové cesty, které byly vytvořeny jako poděkování za to, že Jemčinu nezasáhl koňský mor .

Více na: http://www.jemcinazamek.cz/

Zámek Komařice

Již před rokem 1560 stál v obci pravděpodobně zámek a ne jenom tvrz. Některé nepotvrzené zprávy totiž dokládají, že Jiří Kořenský z Terešova strhl zámeček po požáru a postavil s manželkou Kristýnou z Dráchova nový - s věží a kaplí - v letech 1561-1566. Roku 1598 shořel třípatrový zámek s otevřenými arkádami úplně a jen s velkými obtížemi byl dán pod střechu. L.P. 1621 uhodil blesk a následný požár zničil  zámek až na přízemí a několik místností v prvním poschodí. Další požáry byly údajně v letech 1673, 1709 a 1742. Při jednom požáru byl zničen důležitý archiv a tím byla způsobena obrovská škoda.

Více na: http://www.komarice.cz/index.php?nid=713&lid=CS&oid=1272604

Hrad Kozí Hrádek

Kozí hrádek je nejpamátnějším hradem Táborska. Z dochovaných pramenů není známo, kdy byl postaven. Nejstarší zprávy jsou až z roku 1377, kdy byl jeho majitelem Vlček z Kozího. Později byl Kozí hrádek vlastnictvím pánů z Hardeka a Jindřicha z Hradce. Roku 1406 ho získal Vilém z Újezda, ale za 2 roky zemřel, a tak se stal majetkem jeho synů Ctibora a Jana. Svůj největší význam získal Kozí hrádek pobytem mistra Jana Husa, největší osobnosti českého reformního hnutí.

Více na:http://kozihradek.zde.cz/

Zámek Kratochvíle

Zámek Kratochvíle - stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a  dekoračního umění doby renesance. Rozmarné zastavení ve shonu života. Kratochvíle je výzvou k nalézání klidu i k obnově duševních sil. Uposlechněme této výzvy a přemýšlejme o dávných vášních, dávných příbězích, neboť porozumíme-li jim, budeme lépe rozumět sami sobě.

Více na: http://www.zamek-kratochvile.eu/

Hrad Landštejn

Chceme-li seznámit čtenáře s historií hradu Landštejna, nelze nezačít vyprávět o jehostarším rakouském předchůdci téhož jména, který stál na místě dnešní osady Pomezí. Byl vystavěn rakouským rodem Zôbingenů, kteří stáli na konci 12. století v čele kolonizace tohoto území a měli též chránit některé zdejší majetky řádu Johanitů, darované mu roku 1175 Konrádem z Raabsu. Onen "pomezský" Landštejn se stal oporou výbojných Zôbingenů proti českému králi. Tyto výpady byly typické pro jižní území českého království a po dlouhá léta se staly noční můrou jihočeských a jihomoravských sídel a českých panovníků.

Více na: http://www.jihoceskykalendar.cz/cs/show/place/109/hrad-landstejn

Zámek Lnáře

Prvními majiteli lnářského panství byli vladykové později rytíři ze Lnář, kteří měli ve znaku zlatý klíč na modrém poli. Tento klíč zde byl údajně kdysi vyorán, přičemž se oráči zjevil obraz sv. Maří. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1313 v níž se hovoří o Oldřichu ze Lnář, který doprovázel krále Jana Lucemburského při jeho výpravě do Vlach. Rytíři ze Lnář byli rodem bohatým a uznávaným, neboť uposlechli výzvy krále Karla IV. a zakládali rybníky, což se jim vyplatilo. Posledním lnářským rytířem byl Vilém ze Lnář.

Více na: http://www.lnare.cz/zamek/

Zámek Nové Hrady

Zámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”.

Více na: http://www.nove-hrady.cz/zamek/index.php

Zámek Lžín

Zámek postaven v polovině 18.století vyšebrodským klášterem v barokním stylu.Od roku 1861 patřil zámek Františku Emanuelovi Komersovi,který ho nechal přestavět v novorenesančním stylu.Obraz oltářní z kláštera jeptišek byl po zrušení kláštera prý v první místnosti u vchodu vlevo,která ještě roku 1909 měla ráz motlitebny s barevnými skly.Konaly se tam prý i bohoslužby.Později byl oltář přemístěn do dírenského chrámu.Zámek sloužil i jako dětský domov.V osmdesátých letech ho využívalo táborské museum jako depositář,od té doby chátral až do jara roku 2005,kdy začala rekonstrukce.

Více na: http://lzin.iplace.cz/menu/obec-lzin/zamek-lzin

Hrad Pořešín

Na řece Malši hustě se rozkládali statky, které držel mocný rod Bavořicův erbu střely; nebo kromě Strakonských, kteří tu největší statky měli, seděli tu Boršovští, Srdovští či Újezdští, Pořičtí a Komařičtí. Jeden z pánův Strakonických, a to, jak se víře podobá, Bavor III. ze Strakonic založil hrad při Velkém Pořešíně. Na novém hradě byl purkrabí Jan ze Vracova; když pak r. 1312 z toho úřadu odstoupil, prodal muBavor vsi Vynězdo a Sviníhlavu za 74 hřiven stříbra. Novým purkrabím stal se tehda jakýsi Vojta. Od panství Pořešínského daroval potom pan Bavor (r. 13 vsi Svince, Skřídla, Mojné, Žaltice a Černici klášteru Korunskému; za to obdržel pan Bavor pohřeb v klášteře a pokládán až do jeho zrušení vedlé krále Přemysla II. za předního dobrodince a fundatora kláštera. Asi v ten čas, když se zběhlo dotčené darování,postoupil Bavor panství Pořešínského strýcům svým Vernéřovi, Rackovi a Přibíkovi bratřím z Vitějovic a obdržel od nich směnou hrad Vitějovice, kterýž k panství Bavorskému připojil ; bratří pak řečení byli předky pánův z Pořešína, kteří také střelu na štítě nosili.

Více na: http://www.poresin.wbs.cz/Uvod.html

Zámek nad Nežárkou

U nás uvidíte - restaurovaný historický objekt (hrad a zámek), největší expozici Emy Destinnové (která je procházkou životem a dílem této významné operní pěvkyně), novou stálou expozici žačky a pokračovatelky Emy Destinnové - operní pěvkyně Jarmily Novotné, a bohatý koncertní program špičkových umělců z celého světa.

Více na:http://www.zamekstraz.cz/

Starý Zámek Borotín


    Východně od obce Borotín leží na ostrožně nad rybníkem zříceniny gotického hradu, jedna z mnoha zastávek Karla Hynka Máchy a kulisy natáčení pohádky "Honza málem králem" z roku 1976. 

Více na: http://www.borotin.cz/hrad-borotin-a-barokni-hospodarsky-dvur/

 

A další menší památky, ale určitě hodně zajímavé, které stojí za to je navštívit:

Hrad Cuknštejn - http://www.cuknstejn.com/hrad/index.php?akce=uvod

Hrad Křikava

Hrad Krumvald

Zámek kamenná Lhota

Hrad Šelmberk

Hrad Sokolčí

Zámek Ostrolovský Újezd

Hrad Pasovary

Hrad Poděhusy

Zámek Karlov

Hrad Louzek

Zámek Chotoviny

Hrad Choustník

Hrad Příběnice

Hrad Střela

Zámek Dírná

Hrad Kunžvart

Hrad Maškovec

Zámek Koloděje

Hrad Hus

Tvz Klokočín

Hrad Dobronice u Bechyně

Hrad Hausberg

Zámek Přečín

Hrad na Osuli

Hrad Vítkův Kámen

Zámek Vráž

 

      Jihočeský kalendář akcí

      Generální partner

O nás

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace