Jihočeský kalendář akcí - kultura, koncerty, zábava, sport, ubytování

Akce s Budvarem

JIHOČESKÝKALENDÁŘAKCÍ

Noc kostelů ve Zlaté Koruně

Noc kostelů ve Zlaté Koruně

24.05.2019
květen

24

NOC KOSTELŮ VE ZLATÉ KORUNĚ
24.05.2019, 17:00

Společnost přátel Zlaté Koruny ve spolupráci s Římskokatolickou farností Zlatá Koruna a Národním památkovým ústavem - správou kláštera Zlatá Koruna si dovoluje pozvat vás na Noc kostelů. Na programu je varhanní koncert, hudební vystoupení i komentované prohlídky na různých místech kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně.

24. května 2019 od 17 hodin

Více info na www.baroknikoruna.cz

 

Program Noci kostelů 24. května 2019

Možnost prohlédnout si kostel Nanebevzetí Panny Marie, kapli Andělů strážných, opatskou kapli, kapitulní síň a křížovou chodbu

 

Program:

1. blok: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (17:00-18:00 hodin) varhanní koncert: Karel Haymann (varhany), Václav Janovský (tenor)

2. blok: Kaple Andělů strážných (18:00-18:30 hodin) hudební vystoupení- zobcová flétna (Kateřina Zemanová) komentovaná prohlídka (Jan Bouček) duchovní slovo (Markéta Králová)

3. blok: Opatská kaple se Zlatokorunskou madonou (18:30-19:00 hodin) hudební vystoupení- viola da gamba (Kateřina Zemanová) komentovaná prohlídka (Jan Bouček) duchovní slovo (Markéta Králová)

4. blok: Kapitulní síň s křížovou chodbou (19:00-20:00 hodin) hudební vystoupení- příčná flétna (Kateřina Zemanová) komentovaná prohlídka (Jan Bouček) duchovní slovo (Markéta Králová)

5. blok: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (20:00-21:00 hodin) hudební vystoupení: Markéta Králová (varhany), Kateřina Zemanová (příčná flétna) komentovaná prohlídka kostela (Jan Bouček) prohlídka kůru, varhan, duchovní slovo (Markéta Králová) prohlídka zrestaurovaného betléma (manželé Pilsovi)

Po celou dobu programu bude otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie k volné prohlídce. Ostatní prostory jsou otevřeny dle harmonogramu. Možnost přijít jen na vybranou část programu. Není nutná rezervace.

Vstup na celý program zdarma.

Program vznikl za spolupráce Společnosti přátel Zlaté Koruny, Římskokatolické farnosti Zlatá Koruna a Národního památkového ústavu- správy kláštera Zlatá Koruna.

 

Externí WWW odkazwww.klaster-zlatakoruna.cz

 

Informace o kostele

Zlatá Koruna, klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie

WWWhttp://www.klaster-zlatakoruna.cz/

GPS: 48°51'19.8338400000092"N, 14°22'14.8371600000015"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelůJan Bouček, DiS.

 

 

Středověké kláštery byly zvláštním místem soustředění, rozjímání a modlitby. Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně si díky své poloze v hlubokém vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu roku 1785. Je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě.

 

...

...

...

...

...

...

 

      Jihočeský kalendář akcí

      Generální partner

O nás