Jihočeský kalendář akcí - kultura, koncerty, zábava, sport, ubytování

Jih Noviny

JIHOČESKÝKALENDÁŘAKCÍ

SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE 2019

07.05.2019

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 1. V. 2019 

SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE 2019 

Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce je osmý květen. Český červený kříž, který si letos připomíná 100. výročí založení, se k němu připojí 7. 5. 2019 slavnostním shromážděním v Paláci Žofín i dalšími akcemi.  Za Světový den ČK&ČP byl vybrán den narození zakladatele Červeného kříže Henri Dunanta.  Byl zaveden po 2. světové válce podle českoslo- venské tradice Dnů míru Červeného kříže, kterými si Československo od r. 1921 připomínalo památku obětí válek.  Dnes je Světový den ČK&ČP oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a zaměstnanců Červeného kříže, jejichž služba lidem zachraňuje životy nebo lidské životy mění k lepšímu, připomenutím našeho závazku vůči lidstvu – být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude a pro všechny.  Jeho letošním motem je Láska – láska k lidem je důvodem naší práce a zajímá nás i to, co mají lidé na Červeném kříži rádi nebo pro co jej dokonce milují: #Love Mezinárodní hnutí ČK&ČP tvoří 191 národních společností, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společností ČK&ČP. Představuje 91 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků na celém světě. Počet příjemců naší pomoci a služeb činí 470 milionů ročně.  Základní principy, kterými se řídíme – Humanita – Nestrannost – Neutralita – Nezávislost – Dobrovolnost – Jednota a Světovost – jsou zárukou toho, že se trpícím dostane pomoci odpovídající jejich stavu, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování. 

 

Český červený kříž má na dvě desítky tisíc příslušníků, kteří se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti – výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními a zdravotnickými aktivitami našich pěti desítek zařízení, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory, šířením humanitárního práva či pátrací službou.  

 

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY 

Tisková zpráva ČČK z 01.05.2019                           2    

 

 

www.cervenykriz.eu  info@cervenykriz.eu @CCK_Tweetuje tel. 251 104 111 

 

Počet příjemců naší pomoci a služeb se ročně blíží ¾ milionu. Jen s první pomocí se naším prostřednictvím loni seznámilo 48.401 osob, ve spolupráci s TV Prima jsme připravili nová instruktážní videa. Pokračujeme i v pomoci Sýrii a Ukrajině, kam jsme s pomocí vyjeli již 19krát. Letošní rok je pro Český červený kříž významný tím, že je rokem 100. výročí existence Československého a Českého červeného kříže. Na ústřední úrovni je vrcholem oslav slavnostní shromáždění u příležitosti Světového dne ČK&ČP a 100. výročí ČSČK v úterý 7. května od 10:00 hod. v Paláci Žofín za účasti významných tuzemských i zahraničních hostů. Oceníme na něm také 7 laických zachránců života. Představena zde bude reprezentativní publikace Století s Červeným křížem mapující osudy Červeného kříže na území Československa a České republiky v letech 1919-2019. Ukáže, že už 100 let nečekáme, až pomůže „někdo jiný“. Připomínkou 100. výročí Československého a Českého červeného kříže je také putovní výstava věnovaná jeho historii, předání Zlatých křížů ČČK I. třídy bezpříspěvkovým dárcům krve v pátek 17. května v 11:00 v Kaiserštejnském paláci v Praze a další akce.  

 

 

 

 

Doc. Dr. Marek Jukl         Dr. Josef Konečný prezident ČČK         ředitel Úřadu ČČK 

 

      Jihočeský kalendář akcí

      Generální partner

O nás